MB Služba je podporována Magistrátem města Mladá Boleslav.

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ


POSLÁNÍ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ
Posláním chráněného bydlení je poskytovat dospělým lidem, kteří jsou v důsledku mentálního postižení v nepříznivé sociální situaci, podporu při zlepšování kvality života a včleňování do společnosti.

PRO KOHO JE CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ URČENO
Osoby s mentálním postižením od 19 – 64 let věku.

CO CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ NABÍZÍ

  • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
  • Poskytnutí ubytování
  • Pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • Pomoc při zajištění chodu domácnosti
  • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • Sociálně terapeutické činnosti
  • Pomoc při uplatňování, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

ČASOVÉ VYMEZENÍ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ
Služba je poskytována celoročně v nepřetržitém provozu.

Máte-li zájem využívat službu chráněného bydlení, kontaktujte sociální pracovnici.

 Formulář žádosti, vzor smlouvy i platný úhradovník pro chráněné bydlení naleznete v sekci Dokumenty ke službám.

Comments are closed.