TÝDENNÍ STACIONÁŘ

Druh sociální služby: TÝDENNÍ STACIONÁŘ – pobytová služba
Poskytovatel: Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb
Místo poskytování služby
: Václavkova 950/II, Havlíčkova 447, Mladá Boleslav
Kapacita: 25 míst (jednolůžkové, dvoulůžkové pokoje)
Cílová skupina: Osoby s mentálním a kombinovaným postižením
Služba není určena: Osobám se závažnými poruchami chování, které narušují kolektivní soužití
Věková struktura cílové skupiny: 16 – 64 let (16 – 35 let v době nástupu)

Týdenní stacionář nabízí propojení mezi aktivizací uživatele v kolektivu během pracovních dnů a víkendovým časem stráveným v kontaktu s rodinou. Uživatelé mají možnost plnit si povinnou školní docházku v rámci ZŠ speciální, Václavkova 950, Mladá Boleslav.

Poslání a cíl sociální služby – Týdenního stacionáře

Posláním týdenního stacionáře je podporovat uživatele v soběstačnosti a samostatnosti poskytováním odpovídající péče a podpory v běžných každodenních činnostech.
Sociální služba týdenního stacionáře umožňuje svým nastavením získávat a rozvíjet sociální kontakty v kolektivu lidí se stejným nebo podobným postižením a zároveň zachovat rodinné vazby.
Cílem je rozšiřovat a zlepšovat sociální návyky a dovednosti uživatelů ve všech oblastech, vždy podle individuálního nastavení tak, aby byl uživatel co nejvíce soběstačný. Se všemi uživateli se pracuje komplexně na základě individuálních plánů, které vypracovává s každým uživatelem jeho klíčový pracovník.
Aktivizací uživatelů sledujeme rozvoj motorických a psychických dovedností, který umožní smysluplné využití volného času a nalezení vhodného kulturního a společenské uplatnění.
Záměrem naší služby je také vytváření příležitostí k získávání nových zkušeností a rozvoj sociálních dovedností vedoucích k sociálnímu začleňování a k seberealizaci uživatele.

Popis sociální služby

Sociální služba týdenního stacionáře Centra 83 je poskytována souběžně na třech místech, která fungují na sobě nezávisle a specificky podle složení uživatelů. Jedná se o:

    • Týdenní stacionář T4 – Služba je poskytována v areálu Centra 83 ve Václavkově ulici 950, Mladá Boleslav. Prostory tohoto týdenního stacionáře jsou bezbariérové, ale počet míst pro uživatele s požadavkem na bezbariérovost je omezený.
    • Týdenní stacionář TH1 – Služba je poskytována v přízemí objektu v Havlíčkově ulici 447, Mladá Boleslav. Tyto prostory jsou bezbariérové.
    • Týdenní stacionář TH2 – Služba je poskytována ve druhém patře objektu v Havlíčkově ulici 447, Mladá Boleslav. Posláním TH 2 je vést uživatele k co největší míře samostatnosti a možné návaznosti na přestup na službu chráněného bydlení (CHB) Centra 83. Prostory tohoto týdenního stacionáře nejsou bezbariérové.

Vzájemný vztah mezi uživatelem a Centrem 83 v rámci sociální služby týdenního stacionáře vzniká na základě uzavření písemné Smlouvy o poskytnutí služby sociální péče – týdenní stacionář.
Služba týdenního stacionáře je poskytována za úhradu – hradí se strava, ubytování (u uživatelů nad 18 let věku) a péče ve výši 75% přiznaného příspěvku na péči, případně další smluvně dohodnuté fakultativní služby.

V rámci služby mohou uživatelé docházet do aktivizační dílny týdenního stacionáře. Uživatelé mohou také pracovat mimo Centrum 83 na otevřeném trhu práce. Uživatelé, kteří si plní povinnou školní docházku, docházejí v dopoledních hodinách do školy.

Organizace dne v rámci týdenního stacionáře je přizpůsobena běžným činnostem v domácnosti podle individuálních potřeb uživatelů, vždy s podporou pracovníka týdenního stacionáře. Pracovník podporuje uživatele i v jeho volnočasových aktivitách. Uživatelé se stravují v prostorách týdenního stacionáře, a to pětkrát denně. Pouze na obědy docházejí do jídelny Dietka, anebo mohou využít restaurace v okolí.

Zdravotní stav uživatelů je sledován zdravotní sestrou Centra 83. K lékařskému ošetření docházejí uživatelé k vlastnímu praktickému nebo odbornému lékaři. Pokud onemocní, zajišťuje péči rodina v domácím léčení.

Uživatelé služby týdenního stacionáře mají možnost zapojit se v rámci fakultativních služeb i do dalších nabízených aktivit Centra 83 (viz. Úhradovník) a partnerské organizace SPMP (odpolední kroužky, zájezdy, pobyty apod.). Zároveň podporujeme uživatele ve využívání rozličných možností veřejného života (kroužky, kulturní a sportovní akce apod.)

Uživatelům se věnují pracovníci v sociálních službách, zdravotní sestry, sociální pracovník a případně proškolení dobrovolníci.

Časové vymezení sociální služby

Služba  je poskytována v pracovních dnech od pondělí 07:00 hodin do pátku 16:00 hodin.

Materiálně technické vybavení sociální služby 

Týdenní stacionáře se nacházejí souběžně na třech místech v rámci organizace Centra 83. Jeden týdenní stacionář se nachází ve Václavkově ulici v Mladé Boleslavi a dva týdenní stacionáře se nacházejí v přízemí a podkroví budovy Centra 83 v Havlíčkově ulici 477 v Mladé Boleslavi. Uživatelé jsou ubytováni v pokojích, ke kterým patří společné příslušenství a společenské prostory. Všichni uživatelé si mohou své pokoje po dohodě dovybavit vlastní elektronikou či zařízením.

Pro realizaci služby jednotlivých týdenních stacionářů je celkově vytvořeno 25 lůžek. Pokoje jsou 1-lůžkové a 2-lůžkové. Uživatelům jsou dále k dispozici oba areály Centra 83 včetně zahrad, venkovního hřiště i venkovního bazénu. Vlastníkem nemovitostí je Středočeský kraj, který předal budovy do správy Centra 83. Objekt se nachází v centru města, deset minut chůze od autobusového a vlakového nádraží,  5 minut chůze jsou vzdáleny obě budovy od sebe.

Leták týdenního stacionáře

Kontakty na vedoucí služby a sociální pracovnici naleznete v záložce KONTAKTY.

Popis realizace sužby, formulář žádosti, vzor smlouvy i platný úhradovník pro týdenní stacionář naleznete v sekci Dokumenty ke stažení.

Comments are closed.