TÝDENNÍ STACIONÁŘ


POSLÁNÍ TÝDENNÍHO STACIONÁŘE
Posláním týdenního stacionáře je podporovat uživatele v soběstačnosti a samostatnosti poskytováním odpovídající péče a podpory v běžných každodenních činnostech.
Sociální služba týdenního stacionáře umožňuje svým nastavením získávat a rozvíjet sociální kontakty v kolektivu lidí se stejným nebo podobným postižením a zároveň zachovat rodinné vazby.

PRO KOHO JE TÝDENNÍ STACIONÁŘ URČEN
Osoby s mentálním a kombinovaným postižením od 16 – 64 let věku.

CO TÝDENNÍ STACIONÁŘ NABÍZÍ

  • Poskytnutí ubytování
  • Poskytnutí stravy
  • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek při osobní hygieně
  • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • Sociálně terapeutické činnosti
  • Pomoc při uplatňování, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

ČASOVÉ VYMEZENÍ TÝDENNÍHO STACIONÁŘE
Službu poskytujeme v pracovních dnech od pondělí 07:00 hodin do pátku 16:00 hodin.

Máte-li zájem využívat službu týdenního stacionáře, kontaktujte sociální pracovnici.

Popis realizace sužby, formulář žádosti, vzor smlouvy i platný úhradovník pro týdenní stacionář naleznete v sekci Dokumenty ke službám.

Comments are closed.