Opatření související s výskytem koronaviru v ČR

V souvislosti se stále panující obavou z nákazy koronavirem bychom chtěli naše klienty, jejich rodiny i veřejnost ujistit, že situaci nepodceňujeme.

  • Dodržujeme veškerá preventivních opatření (dezinfekce, prevence, zvýšená hygiena rukou  apod.).
  • Sledujeme aktuální situaci, jsme ve spojení s Krajskou hygienickou stanicí a postupujeme podle pokynů APSS.
  • Máme připravený i plán krizových opatření pro případ karantény, služby by v tom případě byly poskytovány v minimálním nezbytném rozsahu, máme zajištěný personál, který by je zabezpečoval.

Věříme, že žádná další opatření nebudou potřeba, protože štěstí přeje připraveným, a to my jsme.

NOVINKYPermalink

Comments are closed.