ODLEHČOVACÍ SLUŽBY


POSLÁNÍ ODLEHČOVACÍCH SLUŽEB
Posláním odlehčovacích služeb je zastoupit pečujícího člena rodiny v péči o dítě nebo dospělou osobu s postižením a vytvořit mu tak čas pro vlastní odpočinek, regeneraci sil nebo vyřízení si osobních záležitostí.

PRO KOHO JSOU ODLEHČOVACÍ SLUŽBY URČENY
Pro děti a dospělé osoby s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 7 do 64 let (věková kategorie pro nástup do zařízení je 7 – 45 let).

JAKÉ ÚKONY PÉČE POSKYTUJEME

  • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.
  • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • Poskytnutí stravy.
  • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.
  • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
  • Sociálně terapeutické činnosti.
  • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Úkony péče jsou poskytovány za úhradu, nabízíme fakultativní služby – blíže viz Úhradovník v záložce Dokumenty ke stažení.

 ČASOVÉ VYMEZENÍ ODLEHČOVACÍCH SLUŽEB
Službu poskytujeme v týdenním (od pondělí 7:00 do pátku 16:00 hodin, nepřetržitě) nebo víkendovém provozu (od pátku 14:00 do neděle 15:00 hodin, a to vždy jeden víkend v měsíci, dle předem vypsaných termínů).

Máte zájem využívat odlehčovací služby – kontaktujte sociální pracovnici.

Nabízené termíny víkendové odlehčovací služby na rok 2019
  • 11. – 13.10.2019
  •  8. – 10.11.2019
  • 13. – 15.12.2019

Popis realizace služby, formulář žádosti, vzor smlouvy i platný úhradovník pro odlehčovací služby naleznete v sekci Dokumenty ke službám.

Comments are closed.