ODLEHČOVACÍ SLUŽBY


POSLÁNÍ ODLEHČOVACÍCH SLUŽEB
Posláním odlehčovacích služeb je zastoupit pečujícího člena rodiny v péči o dítě nebo dospělou osobu s postižením a vytvořit mu tak čas pro vlastní odpočinek, regeneraci sil nebo vyřízení si osobních záležitostí.

PRO KOHO JSOU ODLEHČOVACÍ SLUŽBY URČENY
Pro děti a dospělé osoby s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 7 do 64 let (věková kategorie pro nástup do zařízení je 7 – 45 let).

JAKÉ ÚKONY PÉČE POSKYTUJEME

 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • Poskytnutí stravy.
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
 • Sociálně terapeutické činnosti.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Úkony péče jsou poskytovány za úhradu – blíže viz Úhradovník.
Nabízíme fakultativní služby – blíže viz Úhradovník.

 ČASOVÉ VYMEZENÍ ODLEHČOVACÍCH SLUŽEB
Službu poskytujeme v týdenním (od pondělí 7:00 do pátku 16:00 hodin, nepřetržitě) nebo víkendovém provozu (od pátku 14:00 do neděle 15:00 hodin, a to vždy jeden víkend v měsíci, dle předem vypsaných termínů).

 

Chcete vědět více informací o odlehčovacích službách – přečtěte si popis realizace služby.

Máte zájem využívat odlehčovací služby – kontaktujte sociální pracovnici nebo rovnou vyplňte formulář žádosti .

Nabízené termíny víkendové odlehčovací služby na rok 2018/2019
 • 16.-18.11.2018
 • 14.-16.12.2018
 • 11. – 13.1.2019
 • 15.-17.2.2019
 • 8.-10.3.2019
 • 12.-14.4.2019
 • 17.-19.5.2019

Popis realizace služby, formulář žádosti, vzor smlouvy i platný úhradovník pro odlehčovací služby naleznete v sekci Dokumenty ke stažení.

Comments are closed.