ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

Identifikátor služby: 2889779

Místo poskytování služby: Havlíčkova 447, Mladá Boleslav
Kapacita:  5 míst  (1 jednolůžkový pokoj, 2 dvoulůžkové pokoje)
Cílová skupina:  osoby s mentálním a kombinovaným postižením
Věková kategorie: 7 – 64 let (věk pro přijetí: 7 – 45 let)

 Poslání

Posláním odlehčovacích služeb je zastoupit pečujícího člena rodiny v péči o dítě nebo dospělou osobu s postižením a vytvořit mu tak čas pro vlastní odpočinek, regeneraci sil nebo vyřízení si osobních záležitostí.

Strategický cíl

Strategickým cílem odlehčovacích služeb je rozšiřování sociálních kontaktů, předcházení sociální izolaci a nabízení podnětného prostředí uživatelům s ohledem na jejich individuální potřeby.

Dlouhodobé cíle (na období 2015 – 2019)

 • Všichni zaměstnanci odlehčovacích služeb absolvují základní kurz bazální stimulace.
 • Vytvoření lůžka odlehčovacích služeb pro klienty s lehkým mentálním postižením při chráněném bydlení nebo týdenním stacionáři.

Popis sociální služby

Odlehčovací služby jsou určeny rodinám, které pečují o dítě či jinou osobu se středně těžkým a těžkým typem postižení v době, kdy z jakýchkoliv důvodů nemohou péči zajistit samy.

U uživatelů se předpokládá trvalé bydliště ve Středočeském kraji.

Odlehčovací služby jsou poskytovány za úhradu – hradí se strava, péče a ubytování (pouze
u uživatelů nad 18 let věku, u uživatelů do 18 let věku pouze u víkendového režimu). Případně další smluvně dohodnuté fakultativní služby. (Blíže viz Úhradovník za sociální službu odlehčovací služby Centra 83 – dále jen Úhradovník).

Odlehčovací služby jsou zajišťovány kvalifikovaným zdravotnickým a pedagogickým personálem a pracovníky v sociálních službách, případně doplněny proškoleným dobrovolníkem.

Zajišťujeme tyto základní činnosti:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • poskytnutí stravy,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Uživatelům nabízíme tyto fakultativní činnosti:

 • perlička,
 • canisterapie
 • doprava vozidlem poskytovatele

 Časové vymezení

Odlehčovací služby jsou poskytovány v týdenním nebo víkendovém provozu. Uživatelé mají možnost využít v pobytové formě max. 150 dní v roce.

Odlehčovací služby v týdenním provozu probíhají od pondělí 7:00 do pátku 16:00 hodin, a to nepřetržitě. Termíny pro využití služby v týdenním provozu je třeba domluvit předem, telefonicky či osobně – nejlépe přímo s vedoucí odlehčovacích služeb.

Odlehčovací služby ve víkendovém provozu probíhají nepřetržitě od pátku 14:00 do neděle 15:00 hodin, a to vždy jeden víkend v měsíci, dle předem vypsaných termínů zveřejněných na webových stránkách. V případě zájmu o víkendové odlehčovací služby, se žádá o službu dle vypsaných termínů (termíny jsou zveřejněny na webových stránkách nebo je na požádání sdělí zaměstnanci odlehčovacích služeb).

 

Nabízené termíny víkendové odlehčovací služby
 • 16. – 18.2. 2018
 • 9. – 11.3.2018
 • 13. – 15.4.2018
 • 18. – 20.5.2018
 • 8. – 10.6. 2018
 • 3. -5. 8. 2018
 • 21.-23.9.2018
 • 12.-14.10.2018
 • 16.-18.11.2018
 • 14.-16.12.2018

Kontakty na vedoucí služby a sociální pracovnici naleznete v záložce KONTAKTY.

Popis realizace sužby, formulář žádosti, vzor smlouvy i platný úhradovník pro odlehčovací služby naleznete v sekci Dokumenty ke stažení.

 

Comments are closed.