DOBROVOLNÍCI

Dobrovolnický program v Centru 83 funguje ve spolupráci
s Magistrá
tlogo_final-1em města Mladá Boleslav od roku 2009. Od té doby prošla Centrem dvacítka dobrovolníků, v současné době spolupracujeme s patnácti dobrovolníky. Dobrovolnická činnost je přínosná pro všechny zúčastněné strany – pro uživatele služeb, pracovníky i dobrovolníky, kteří šíří mezi širokou veřejnost přirozenou cestou osvětu ohledně problematiky života lidí s mentálním postižením.

Jak se stát dobrovolníkem v Centru 83?

dobrovolníciDobrovolníci v Centru 83 jsou evidováni, proškolováni a supervidováni Dobrovolnickým centrem při Magistrátu města Mladá Boleslav. Centrum dobrovolníkům poskytne nejprve vstupní školení, nabídne organizace, které mají o dobrovolníky zájem a naváže s dobrovolníkem smluvní vztah. Součástí tohoto vztahu je i pojištění.

Kontakt:

Petra Malátová, koordinátorka dobrovolníků
Magistrát města Mladá Boleslav
kancelář: Staroměstské nám., 2. mezipatro, č. dveří 44
293 01  Mladá Boleslav
tel.: 326 716 243, mobil: 731 542 940
email: malatova@mb-net.cz

V Centru 83 se zájemce o dobrovolnickou činnost seznámí s organizací (typy služeb, personální zajištění, organizační záležitosti, cílová skupina) a následně absolvuje vstupní „kolečko“, během něhož si sám vybere službu, na které by chtěl působit.

Kdo se může stát dobrovolníkem v Centru 83?

Každý, kdo dosáhl věku 15 let. Od 15ti do 18ti let je potřeba souhlas zákonného zástupce.

Jak se liší práce dobrovolníka a zaměstnance Centra 83?

Dobrovolník funguje ve vztahu s klienty spíše jako kamarád, jako člověk zvenčí, který nemá na starost zajištění služeb, neposkytuje klientům péči, ale nabízí svou společnost a pomoc ve volném čase klienta.

Co musí dobrovolník umět?

Dobrovolník nemusí mít žádné zvláštní dovednosti. Důležitý je zájem o klienty a chuť s někým strávit smysluplně čas. Může jít o širokou škálu činností – hraní společenských her, procházky, povídání, kino, koncert, kreslení, cukrárna, diskotéka… Mělo by se vycházet z toho, o co má zájem klient a co je zároveň www.mbnoviny.cz dobrpříjemné i dobrovolníkovi.

Má dobrovolník nějaké povinnosti?

Povinnosti dobrovolníka vyplývají ze smlouvy s Dobrovolnickým centrem. Ke klientům má ale také určité morální závazky. Měl by mít na paměti, že lidé s mentálním postižením mohou být ve vztazích důvěřivější a zranitelnější a že je třeba nevzbuzovat taková očekávání, která není možné splnit.

Kontaktní osoba pro dobrovolníky v Centru 83: Magda Hluchá, DiS., tel.:  602 441 699

Více informací na www.facebook.com/dobrovolnicimb

Comments are closed.