Druh sociální služby: Denní stacionář – ambulantní sociální služba
Poskytovatel: Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb Mladá Boleslav
Místo poskytování služby: Václavkova 950/II, Havlíčkova 447, 293 01 Mladá Boleslav
Webové stránky: www.centrum83.cz
Kapacita: 90 míst
Cílová skupina: osoby s mentálním a kombinovaným postižením
Věková kategorie: 7 – 64 let (věk pro přijetí: 7 – 45 let)

Poslání denního stacionáře

Posláním denního stacionáře je poskytovat uživatelům pravidelnou pomoc a podporu při zvládání běžných denních činností a sociálních dovedností a při tréninku pracovních činností v takové míře, aby byly rozvíjeny či zachovány schopnosti uživatelů a snižovala se závislost na poskytované sociální službě.

Strategický cíl denního stacionáře

Strategickým cílem denního stacionáře je rozšiřování a zlepšování sociálních návyků a pracovních dovedností uživatelů s ohledem na jejich měnící se individuální potřeby a snižující se podporu rodičů v budoucnu tak, aby byl uživatel v co největší možné míře samostatný a soběstačný.

Popis sociální služby – denního stacionáře

Sociální služba denní stacionář je určena lidem s mentálním či kombinovaným postižením ve věkovém rozmezí 7 – 64 let (věk pro přijetí: 7 – 45 let), jejichž stav vyžaduje speciální podmínky pro získávání dovedností a návyků k jejich seberealizaci, a kteří potřebují pravidelnou podporu a pomoc nebo dohled jiné fyzické osoby při zvládání sebeobsluhy, běžných denních činností, vzdělávání a při zácviku v pracovních dovednostech. Vztah mezi uživatelem a Centrem 83 vzniká na základě uzavření písemné Smlouvy o poskytování sociální služby – denního stacionáře (dále jen Smlouva).

Při podpisu Smlouvy jsou uživateli, jeho zákonnému zástupci či opatrovníkovi předána písemná Vnitřní pravidla pro poskytování sociální služby denního stacionáře, aktuální Úhradovník za sociální službu denní stacionář Centra 83 (dále jen Úhradovník) a Osobní dotazník pro uživatele denního stacionáře Centra 83. Každý uživatel má svého klíčového pracovníka, který spolu s uživatelem a případně i s jeho rodinou vypracovává individuální plán. Individuální plán obsahuje: cíle, metody, postupné kroky vedoucí k naplňování cíle, vyjádření uživatele, vyjádření zaměstnanců, kteří s uživatelem pracují a vyjádření rodiny uživatele. Sociální služba denního stacionáře je přizpůsobena věku, míře potřebné podpory a zájmu uživatele a jeho rodiny a je vedena kvalifikovanými pracovníky.

Sociální služba denního stacionáře je poskytována za úhradu – hradí se strava a úkony péče. Denně je poskytován oběd (uživatelé mají možnost odebírat oběd z místní jídelny Dietka nebo mohou dle svého uvážení navštěvovat okolní restaurační zařízení). Úkony péče se účtují dle skutečně spotřebovaného času (blíže viz Úhradovník).

Sociální služba denního stacionáře zajišťuje běžné úkony péče o vlastní osobu; poskytuje podmínky pro osobní hygienu a pomoc při osobní hygieně; poskytuje výchovné, vzdělávací, aktivizační a sociálně terapeutické činnosti; zprostředkovává kontakt se společenským prostředím; poskytuje pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Uživatelé mohou využívat fakultativní služby: perličku, canisterapii a dopravu vozidlem Poskytovatele (blíže viz Úhradovník).

Uživatelé mohou také využívat kroužky realizované partnerskou organizací SPMP Mladá Boleslav (např. taneční, výtvarný, zumba, vaření atd.). Mohou se účastnit výletů, jednodenních kulturních a sportovních akcí, festivalů, soustředění, rehabilitačních letních a zimních pobytů, zahraničních pobytových a poznávacích zájezdů. Ty jsou pořádány buď Centrem 83 nebo SPMP Mladá Boleslav.

Časové vymezení sociální služby – denního stacionáře

Sociální služba je poskytována v pracovních dnech od pondělí do pátku od 5.30 do 16.00 hodin. Aktivizační činnost probíhá v rámci denních oddělení a dílen pod vedením kvalifikovaných pracovníků v sociálních službách a pedagogických pracovníků.

Materiálně technické zabezpečení sociální služby – denního stacionáře

Sociální služba denního stacionáře je rozčleněna následovně:

  • Denní oddělení – Havlíčkova ulice 447 v Mladé Boleslavi (přízemí budovy).
  • Denní oddělení – Havlíčkova ulice 447 v Mladé Boleslavi (suterén budovy).
  • Denní oddělení – Václavkova ulice 950 v Mladé Boleslavi (1. pavilon – přízemí).
  • Denní oddělení – Václavkova ulice 950 v Mladé Boleslavi (3. pavilon – přízemí a první patro).
  • Denní oddělení – Václavkova ulice 950 v Mladé Boleslavi (4. pavilon – přízemí).
  • Dílny – Havlíčkova ulice 447 v Mladé Boleslavi (suterén, 1. patro budovy).

Denní stacionář sídlí od roku 1991 v areálu Centra 83 ve Václavkově ulici 950 v Mladé Boleslavi. Jedná se o bývalý areál jeslí a MŠ z r. 1978, který jsme převzali v roce 1991, kde se nacházejí čtyři denní oddělení a jedna pracovní dílna. V roce 2006 došlo k rozšíření Centra 83 o další objekt v Havlíčkově ulici 447, kde jsou umístěny dílny a oddělení.

Vlastníkem nemovitostí je Středočeský kraj, který předal objety k použití pro činnost Centra 83. Oba objekty se nacházejí v centru města Mladá Boleslav, 5 minut od sebe a 10 minut chůze od autobusového a vlakového nádraží. Areál ve Václavkově ulici má pro uživatele k dispozici zahradu, sportovně rekreační hřiště a venkovní bazén. Areál v Havlíčkově ulici disponuje zahradou, přizpůsobenou na pořádání kulturních akcí. Všechny prostory pro denní stacionář (denní místnosti, prostory pro dílny, sklady, rehabilitační místnost s vanou pro perličkovou koupel, jídelna a sociální zázemí) jsou v obou areálech zrekonstruované pro potřeby Centra 83 a nechybí zde ani svislé plošiny pro bezbariérový přístup.

Kontakty na vedoucí služby a sociální pracovnici naleznete v záložce KONTAKTY.

Popis realizace sužby, formulář žádosti, vzor smlouvy i platný úhradovník pro denní stacionář naleznete v sekci Dokumenty ke stažení.


Denní stacionář se proměnil ve výtvarnou dílnu

Studentky z Univerzity Karlovy v Praze uspořádaly pro klienty z denního stacionáře výtvarné tvoření na téma „Voda“. Děkujeme za povedenou akci.

 

 

Posted in DS, NOVINKY | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Denní stacionář se proměnil ve výtvarnou dílnu

Psí návštěva na denním stacionáři

Ve středu 22. listopadu 2017 nás navštívila dobrovolnice Hanka s fenkou Holly. Děkujeme a těšíme se na další setkání.

Posted in DS, NOVINKY | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Psí návštěva na denním stacionáři

Trainees Škoda Auto opět v akci

To, co započalo zábavou v březnu, pokračuje v horkých letních měsících tak trochu nezábavnou, ale velmi ceněnou prací.

A co se vlastně dělo, jak k tomu vlastně došlo? Zabrousíme nejprve trochu do historie – v březnu letošního roku se uskutečnil tradiční ples škodováckých Trainees, z jehož výtěžku jsme dostali darem úžasnou částku 30 000,- na podporu našich klientů. Ale tím to zdaleka neskončilo, slovo dalo slovo a začala spolupráce ….. v těch nejblátivějších předprázdninových dnech mladí lidé neváhali a přišli s námi oslavit konec školního roku na naši zahradní (a nutno dodat, že značně promoklou) párty. A protože nejen zábavou živ je člověk, tak naopak v těch nejteplejších dnech, přímo úmorných prázdninových vedrech, opět neváhali a přiložili ruku k dílu. Chopili se barev, štětců, štětečků, válečků a hadrů, popadli štafle, nasadili pomyslné papírové čepice a dali se do malování denního stacionáře v Havlíčkově ulici. A tak se díky nim klienti deňáku po prázdninách vrátí do ještě barvou vonících, čisťoučkých prostor.

Moc děkujeme!!!

Posted in DS, NOVINKY, SPOLUPRÁCE | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Trainees Škoda Auto opět v akci

Výlet do Kláštěra (nikoli za jeptiškami)

Jednadvacátého června vyrazilo z Centra 83, i přes úmorná vedra, auto s klienty DS2 směrem na Mnichovo Hradiště. Jelo se na výlet! A jak se podařil, o tom si přečtěte v reportáži Petry Štechové.

Dne 21. 6. 2017  jsme se vydali v 9:00 autem na výlet do Kláštera na Zříceninu hradu Zvířetice pokračování

Posted in DS, NOVINKY | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výlet do Kláštěra (nikoli za jeptiškami)

Výlet do Prahy

Adventní výstava v Praze

 DSCN1676Dne 7. 12. 2016 jsme se vydali na vánoční výstavu do Prahy.

V tomto složení: Lenka Ortová, Žaneta Ortová, Jiří Knížek, Jiří Hubáček, Josef Brzobohatý, Pavel Grusz, Petra Štechová.

V Praze jsme navštívili Kostel sv. Mikuláše na Malé Straně, Václavské náměstí se sv. Václavem na koni. Viděli jsme malování na Karlově mostě, pod kterým plul parník a plavaly překrásné labutě. Poté jsme se vydali do Betlémské kaple, kde jsme zažili atmosféru vánočních svátků. Na vánoční výstavě jsme viděli různé vánoční výrobky např: perníkové betlémy, korálkový betlém, keramické kapříky, dřevěné figurky, vánoční kouli z přírodních materiálů atd.                      Na Staroměstském náměstí jsme obdivovali nádherně velký vánoční strom.

Děkuji Ivě Dvořákové a Janě Dolečkové za hezký vánoční výlet do Prahy.

Za DS2 Štechová Petra.

DSCN1703 DSCN1680 20161207_115238

Posted in DS, nezařazené, NOVINKY | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výlet do Prahy

Návštěva ZOO – DS2

     100_4890Dne: 27. 9. 2016 jsme se vydali s  Janou Mizerovou a Ivanou Novákovou na výlet do Zoo v Liberci autobusem, v tomto složení: Jiří Kočí, Barbora Šídlová, Vladimír Černý, Žaneta Ortová, Lenka Ortová, Josef Brzobohatý, Jana Mansfeldová, Václav Dufek, Lucie Kalousová, Tomáš Kyzivát, Petra Štechová

V Zoo jsme viděli tato zvířata  – žirafy, slony, lvy, kozy, bílé tygry, opice, lachtany, tuleně, hrochy, sovy, výry, želvy, hady, mořské ryby.

V Zoo jsme se stavili na oběd. Každý z nás si objednal to, co mu chutná.

Moc se nám tam líbilo a těšíme se na další zajímavý výlet.

Za DS2  Štechová Petra. 

100_4887 100_4881 100_4876 100_4866

Posted in DS, nezařazené, NOVINKY | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Návštěva ZOO – DS2