ZMĚNA VÝŠE PŘÍSPĚVKU NA PÉČI

ZMĚNA VÝŠE PŘÍSPĚVKU NA PÉČI
Novela zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, přináší mimo jiné zvýšení Příspěvku na péči ve
3. a 4. stupni závislosti. K navýšení dojde postupně od 1. 4. 2019 (4. stupeň) a od 1. 7. 2019 (3.
stupeň). Zároveň dochází k odlišení výše Příspěvku na péči ve 3. a 4. stupni podle druhu
poskytovatele péče.

Výši příspěvku na péči od 1.4. najdete zde Příspěvek od 1. 4. 2019

NOVINKYPermalink

Comments are closed.