Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb

zřizovatel: Krajský úřad Středočeského kraje
IČO: 00874680
bankovní spojení: 9730181/0100
sídlo: Václavkova 950, 293 01 Mladá Boleslav
odloučené pracoviště: Havlíčkova 447, 293 01 Mladá Boleslav

Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb je příspěvkovou organizací Středočeského kraje.

Posláním Centra 83 je poskytovat pomoc nebo podporu osobám, které mají z důvodu mentálního či kombinovaného postižení sníženou soběstačnost.

Naším dlouhodobým cílem je vytváření podmínek pro získávání, rozšiřování a udržování sociálních a pracovních dovedností a návyků uživatelů a jejich přibližování k samostatnému životu.

Centrum 83 poskytuje tyto sociální služby: denní stacionář, týdenní stacionář, chráněné bydlení, odlehčovací služby

 

 

Comments are closed.