Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb

Posláním Centra 83 je poskytovat pomoc nebo podporu osobám, které mají z důvodu mentálního či kombinovaného postižení sníženou soběstačnost.

Naším dlouhodobým cílem je vytváření podmínek pro získávání, rozšiřování a udržování sociálních a pracovních dovedností a návyků uživatelů a jejich přibližování k samostatnému životu.

Centrum 83 poskytuje tyto sociální služby:
denní stacionář,
týdenní stacionář,
chráněné bydlení,
odlehčovací služby.

Pokud máte zájem o sociální službu, kontaktujte sociální pracovnici, Mgr. Michalu Hodboďovou, DiS. nebo Bc. Magdu Hluchou.

 

Comments are closed.