Vítáme Vás na stránkách Centra 83, poskytovatele sociálních služeb
pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením v Mladé Boleslavi.

Srdečně zveme všechny na koncert Ondřeje Havelky a jeho Melody Makers, který se uskuteční v rámci 10. ročníku Festivalu pro lidi s mentálním postižením Slunce svítí všem.

Koncert se konná 14.10. od 18:00 a vstupenky je možno zakoupit ve Václavkově ulici 950 nebo v infocentru města Mladá Boleslav.

 

 

 

 

 

Posláním Centra 83 je poskytovat pomoc nebo podporu osobám, které mají z důvodu mentálního či kombinovaného postižení sníženou soběstačnost.

Naším dlouhodobým cílem je vytváření podmínek pro získávání, rozšiřování a udržování sociálních a pracovních dovedností a návyků uživatelů a jejich přibližování k samostatnému životu.

Centrum 83 poskytuje tyto sociální služby:

denní stacionář,
týdenní stacionář,
chráněné bydlení,
odlehčovací služby.

Pokud máte zájem o sociální službu, kontaktujte sociální pracovnici, Mgr. Michalu Hodboďovou, DiS. nebo Bc. Magdu Hluchou.

 

Comments are closed.